Az adományozás kultúrája

Az adományozás kultúrája

A Wikipédia ezt írja a jótékonyságról: „Az igazi jótékonyság többet jelent, mint pusztán ajándékozást, adományt. Tágabb értelemben minden jó cselekedet jótékonyság.

Vizet adni a szomjazónak jótékonyság. Egy bátorító szó az elkeseredett embernek jótékonyság. Kedvesnek és szeretetteljesnek lenni másokhoz, jótékonyság.

A jótékonyság és nagylelkűség nem korlátozódik a pénzben kifejezett adományra. A jótékonyság a mások jóléte iránti őszinte érdeklődés és tevékeny szeretet.”

Az adományozás, a jótékonykodás, vagy alamizsna minden világvallásban, minden kultúrában megtalálható, mert emberi mivoltunk egy alapvető kifejeződése (nem véletlen a „humanitárius” kifejezés…). A szivboladom.hu-t ebben a szellemiségben hívtuk életre. Az egész kezdeményezésünknek ez a veleje: embertől-emberig, őszinte szeretettel.

Az emberekről és az emberségességről szól, és nem szeretnénk erről az útról letérni.
Talán így érthetőbb, miért szeretnénk, hogy a keresők leírják történeteiket, hogy az adományozó maga választhasson, kinek adja felajánlását, és miért biztatunk mindenkit, hogy egy személyes találkozás is létrejöjjön a felajánlók és a megadományozottak között, ha csak lehetséges.

A mi (magyar) kultúránkra jellemző egy alapvető bizalmatlanság, sorok között olvasás, annak a firtatása, vajon mi a másik ember célja, szándéka? Mit akar valójában? Mi ezt szeretnénk itt kizárni. Bízunk abban, hogy egyre többen leszünk, akik nemcsak megértik, hanem mélyen átélik az adományozás lényegét.